BENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİBENLİK SAYGISI ÖLÇEĞİKendimi en az diğer insanlar kadar değerli buluyorum. ANKSİYETE DUYARLILIĞI ÖLÇEĞİANKSİYETE DUYARLILIĞI ÖLÇEĞİ PANİK BOZUKLUĞU ŞİDDET ÖLÇEĞİPANİK BOZUKLUĞU ŞİDDET ÖLÇEĞİAmaç: agorafobili ya da agorafobisiz panik bozukluğundaki DSM-IV belirtilerinin şiddetini ölçmektir. Panik atağı sıklığı ve şiddetinin sabit bir biçimde ölçülmesini sağlamak amacıyla puanlamalar son bir ay için yapılır. AİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİAİLE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ İNTİHAR DÜŞÜNCESİ ÖLÇEĞİİNTİHAR DÜŞÜNCESİ ÖLÇEĞİKontrol edemeyeceğim kadar öfkelenirim. Bazen başkalarını incitme isteği duyuyorum....... BAŞA ÇIKMA ÖLÇEĞİBAŞA ÇIKMA ÖLÇEĞİBu ölçek yardımıyla insanların günlük yaşamlarında güç veya bunaltı verici olaylarla ya da sorunlarla karşılaştıkları zaman nasıl tepki verdiklerini araştırmayı amaçlıyoruz. ZEKA TESTİZEKA TESTİCevapların  % 75’nin doğru olması halinde o yaşın getirdiği zekaya sahip olarak değerlendirilir. YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİYAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİGenel olarak sağlığınız için aşağıdakilerden hangisini söyleyebilirsiniz? BECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİBECK UMUTSUZLUK ÖLÇEĞİ  OBSESYON ÖLÇEĞİ OBSESYON ÖLÇEĞİ SOSYAL FOBİ ÖLÇEĞİSOSYAL FOBİ ÖLÇEĞİ BECK DEPRESYON ÖLÇEĞİBECK DEPRESYON ÖLÇEĞİ BELİRTİ TARAMA ÖLÇEĞİBELİRTİ TARAMA ÖLÇEĞİ ARİZONA CİNSEL YAŞANTILAR ÖLÇEĞİARİZONA CİNSEL YAŞANTILAR ÖLÇEĞİ