Prof. Dr. HATİCE GÜZ

Doğum Yeri : Samsun
Yabancı Dil : İngilizce
Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Yüksek Lisans : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Doktora : Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doçentlik : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Profesörlük : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uzmanlık Alanı : Psikiyatri

Üyelikler:

Türkiye  Psikiyatri Derneği kurucu üyesi

Biyolojik Psikiyatri Derneği

Bilimsel Aktivite

Türk Psikiyatri Dergisi, (1994-1998) yayın kurulu üyeliği, 1996 güz sayısı koordinatörlüğü

1995-1997 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi,Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Grup Psikoterapileri özel öğrencisi

1995-1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Kısa Acil Psikoterapiler, özel öğrencisi

1995-1996 PAUD(Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği, Psikoanalitik Psikoterapiler  özel Öğrencisi (Prof.Dr.Leyla Zileli tarafından)

1996 PAUD(Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği, Bilişsel davranışcı Terapiler)

1996 PAUD(Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği, Aile Terapileri)

Şema Terapi

Hipnoz

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, danışman kurulu

Journal of Experimental and Clinical Medicine, danışman kurulu

 

ESERLER LİSTESİ

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Guz H., Gürsel B., Okumuş N. Religious and Spiritual Practices Among Patients with Cancer. J Relig. Health.2010

A2. Sarp A.,Arık AC., Guz H., Şahin AR., Abanoz Z. Possible subtypes of panic disorders.Turkish Journal of Psychiatry.

A3.Terzi M, Kocamanoğlu B, Guz H, Onar M. The Eating Attitudes in Multiple Sclerosis Patients. Journal of Neurological sciences-Turkish. 2009;26(3):311-317

A4. Guz H, Sunter AT, Bektaş A, Doğanay Z. The frequency of the psychiatric symptoms in the patients with dyspepsia at a university hospital. Gen Hosp Psychiatry. 2008;30(3): 252-256.

A5. Bahce Z, Boke O, Sahin AR, Arik AC, Guz H, Sarısoy G, Baykal S.Functionality and quality of life in obsessive-compulsive disorder with schizophrenia. Anatolian J Psychiatry. 2008; 9(3): 117-124

A6. Sunter AT, Guz H, Ozkan A, Peksen Y. The search for non-medical treatment by patients with psychiatric disorders . JOURNAL OF RELIGION & HEALTH 2006; 45(3): 396-404.

A7. Guz, H., Aygun, D. “Neurological soft signs in obsessive-compulsive disorder” Neurol India. 2004;52(1):72-5.

A8.Guz, H., Doganay, Z., Ozkan, A., Colak, E., Tomac, A., Sarısoy, G. “Conversion and somatization disorders: Dissociative symptoms and other characteristics” Journal of Psychosomatic Research. 2004;56(3):287-91

A9. Guz, H., Ozkan, A., Sarısoy, G., Yanık, F., Yanık, A. “Psychiatric Symptoms In Turkish Infertile Women.. Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 2003;24(4):267-71.

A10.Doganay, Z., Sunter, AT., Guz, H., Ozkan, A, Altıntop, L., Katı, C., Colak, E., Aygun, D., Guven, H. “Climatic and Diurnal Variation in Suicide Attempts: In Emergency Department of the University Hospital” American Journal of Emergency Medicine, 2003;21(4):271-5.

A11.Guz H., Doganay Z., Ozkan A., Colak E., Tomac A., Sarısoy G. “Conversion Disorder and its Subtypes:A Need For a Reclassification” Nordic Journal of Psychiatry, 2003;57(5):377-81.

A12.Guz H., Ozkan A., Akpolat T. “Search For Non-Medical Treatment By Hemodialysis Patients With Chronic Renal Failure” Dialysis&Transplantation 32, 238-242, (2003).

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

B1.Bilgici A, Terzi M, Akdeniz O, Sahin H, Guz H. Cognitive impairment in fibromyalgia patients without depression. ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES . 64(suppl 3): 346-346, 2005 .

B2. Bilgici A, Akdeniz O, Guz H, Ulusoy H.The relationship with clinical symptoms and depression in primary fibromyalgia patients.ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES . 63(suppl 1): 437-438, 2004 .

B3. B. Taneli, K.Alptekin, M. Bilici, S. Birsöz, E. Eker, B. Cosar, E. Goka, E. Goktepe, H. Guz, O. Karamıstafalıoglu, S. Kultur, B.A. Levent, E. Onder, T. Oral, A. Ozsahin, B. Veznedaroglu, S. Yuksel, N. Yurtseven. “Comparison of efficacy and tolerability of qetipine and halopreidol in acute exacerbation of chronic or subchronic schizophrenia” P-2-020 16th Congress of European College of Neuropsychopharmacology, Prague, 2003

B4. Doganay, Z; Guz, H; Ozkan, A, et al. Effects of climatic factors on suicide attempts in Northern Turkey. EUROPEAN PSYCHIATRY 17(Suppl 1): 203S-203S, 2002 .

B5. Doganay, Z; Guz, H; Ozkan, A, et al. Suicide attempts in Northern Turkey .EUROPEAN PSYCHIATRY ,17(Suppl 1): 204S-204S, 2002 .

B6. Guz, H; Doganay, Z; Ozkan, A, et al. Conversion disorders and the subtypes EUROPEAN PSYCHIATRY 17 (Suppl 1) : 206S-207S, 2002.

B7. Guz, H; Doganay, Z; Ozkan, A, et al. Conversion and somatization disorders: the dissociative symptoms and other characteristics EUROPEAN PSYCHIATRY 17(Suppl 1): 207S-207S, 2002 .

B8. N. Dilbaz, H. Guz, M. Arıkazan, “Comprasion of Serum Gonadal Sex Hormones of Early-onset Schizophrenics with Adult-onset Schizophrenics”, PT 10010 21.CINP Congress.Glasgow, 1998.

B9. N.Dilbaz, H. Guz,“Neurologic Soft Signs in Early and Normal Onset Schizophrenia:Relationship to Gender”, PT 10043 21.CINP Congress.Glasgow, 1998.

B10. N. Dilbaz, M. Arıkazan, H. Guz, “Manic Episode Associated with Sulpiride Treatment in Chronic Schizophrenic Patients”, PT 07092 21.CINP Congress.Glasgow, 1998.

B11. N. Dilbaz, H.Guz, G. Bayam. “The Efficacy of Zuclopenthixol Acetate in the Treatment of Psychotic Patients” P-7-8 XX th C.I.N.P. Congress,World Congress Centre Melbourne,1996 (European Neuropsychopharmacology 6 (Suppl 3):60;1996)

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Terzi M., Kocamanoğlu B., Guz H., Onar M., Şahin AR. Multıpl Skleroz Hastalarında cinsel fonksiyon Bozukluğu. JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE, 26; 2 (2009)

D2.Abanoz ZZ, Güz H, Sarp A, Öztürk A, Arık AC, Şahin AR. Panik Bozukluğunda Eş Tanı ve Bozulmuş Yeme Semptomları. Türkiye„de Psikiyatri 10(3):96-103 (2008)

D3.Güz H, Yaman M, Dilbaz N.“Fiziksel hastalığı olan yaşlı hastalarda depresyon ve diğer psikiyatrik belirtiler” Türkiye„de Psikiyatri 9(1):44-49 (2007).

D4.Sunter AT, Güz H, Canbaz S, Dündar C.“ Samsun İl Merkezinde Doğum Sonrası Depresyonu Prevalansı ve Risk Faktörleri”, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi 3(1), 26-31 (2006).

D5. Bilgici A, Akdeniz O, Güz H, Ulusoy H. “Fibromiyalji Sendromunda Depresyon ve Sosyal Uyumun Rolü” Türk Fiz Tıp Rehab Derg 51(3), 98-102 (2005).

D6. Güz H, Bilgici A, Tomaç AM.“Mirtazapin kullanımı ile ilişkilendirilebilecek monoartrit olgusu”. Klinik Psikiyatri Bülteni. 14:18-20(2004).

D7.Güz H, Doğanay Z, Güz T.“ Lomber disk hernisi nedeniyle ameliyat olan hastalarda ameliyat öncesi anksiyete” Nöropsikiyatri Arşivi, 40(1-2):36-39 (2003).

D8. Güz, H., Doğanay Z., Özkan, A., Çolak, E., Akbaş, H.“ An unusal suicide attempt:Intramuscular thinner injection“ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi,20(3):144-147 (2003).

D9. Güz, H., Doğanay Z., Çolak, E., Tomaç, A., Sarısoy, G., Özkan, A.“ Konversiyon Bozukluğunda Çocukluk Çağı Travma Öyküsünün Psikiyatrik Belirtilere Etkisi Var mı?, Klinik Psikiyatri, 6, 80-85 (2003)

D10. Doğanay, Z., Güz, H., Aygün, D.“İntihar Amaçlı Moklobemid ve Seratonerjik İlaç Alımı Sonucu Gelişen İki Ölüm:Seratonin Sendromu mu? .. Acil Tıp Dergisi 3,37-40 (2003).

D11.Güz, H. ve Dilbaz, N. “Sosyal Kaygı Bozukluğu ile Panik Bozukluğu Olgularının Demografik ve Bazı Klinik Özellikler Açısından Karşılaştırılması.., Klinik Psikiyatri Dergisi, 6, 32-38 (2003).

D12.Güz, H., Doğanay, Z., Özcan, A., Güven H. “Acil Servisten İstenen Psikiyatri Konsultasyonlarının Geriye Dönük İncelenmesi.. Acil Tıp Dergisi 1, (2003).

D13. Dilbaz , N. ve Güz, H. «Sosyal Kaygı Bozukluğunda Cinsiyet Farklılıkları » Nöropsikiyatri Arşivi 39(2002)

D14.Güz, H. ve Özkan A.“Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Diyaliz Hastaları ile Psikiyatri Hastalarında Tıp Dışı Tedavi Arayışları”, Fırat Tıp Dergisi, 7, 712-719 (2002).

D15.Güz, H. ve Çolak, E. “Yaşlılıkta Görülen Psikiyatrik Rahatsızlıklar”,Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, 3, 63-74 (2002).

D16.Güz, H. ve Özkan, A. “Şizofrenide Risperidon ve Olanzapinin Karşılaştırılması”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 19, 51-57, (2002).

D17.Bayam, G., Dilbaz, N., Özalp, E., Güz, H. “ İnme Sonrası Duygudurum Bozuklukları”, Klinik Psikiyatri Dergisi , 4, 154-165, (2001).

D18. Güz, H., Ay, M., Dilbaz, N. “Erektil Disfonksiyon Hastalarının Değerlendirilmesi”, Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 14, 154-157, (2001).

D19.Güz, H., Doğanay, Z., Özkan, A. “ Farmakolojik Ajanlarla Yapılan İntihar Girişimlerinin Değerlendirilmesi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 18, 295-300, (2001).

D20.Güz, H. ve Dilbaz, N. “Erken Başlangıçlı ve Yetişkin Tip Şizofrenide Klinik Belirtiler ”, Yeni Sempozyum Dergisi, 39, 155-159, (2001).

D21.Güz, H., Ay, M., Dilbaz, N. “Bir Grup Dermatolojik Hastalarda Aleksitimi, Depresyon ve Anksiyete, ”, Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 14, 99-103, (2001).

D22.Güz, H. “ Şizofreni ve Cinsiyet”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 1, 180-185, (2000).

D23.Güz, H. “ Şizofrenide Cinsiyetin Klinik Belirtilere Etkisi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 1, 143-147, (2000).

D24.Güz,H. “Şizofreni ve Cinsiyet:Başlangıç Yaşı ve Sosyodemografik Özellikler”, Klinik Psikiyatri Dergisi, 3, 27-34, (2000).

D25.Güz, H., Dilbaz, N., Özen, AR. “Erken Başlangıçlı ve Yetişkin Tip Şizofrenide Nörolojik Silik İşaretler”, Türk Psikiyatri Dergisi, 11, 131-137,(2000).

D26.Dilbaz, N., Özen, AR., Arıkazan, M., Güz,H., Karademir, S. “Venlafaksin.in Major Depresyonda Etkinlik Ve Emniyeti, Ümitsizlik, İntihar Düşüncesi ve Anksiyete Üzerine Etkisi ”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 9, 197-202, (1999).

D27.Özen, AR., Güz, H., Dilbaz, N. “Şizofrenide Obsesif-kompulsif Belirti Şiddeti:İçgörü ile İlişkisi”, Türkiye.de Psikiyatri, 2, 97-107, (1999).

D28.Güz, H., Dilbaz, N., Bayam, G. “Şizofreni ile Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Nörolojik Silik İşaretler”, Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 11, 36-41, (1998).

D29.Güz, H. ve Önder, E. “ Duyguduruma Bağlı Geç Diskinezi:Olgu Sunumu”, Türk Psikiyatri Dergisi, 9, 139-143,(1998).

D30.Dilbaz, N., Güz, H., Bayam, G. “Psikotik Hastaların Tedavisinde Zuklopentiksol Asetat Etkisinin Değerlendirilmesi ”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 8, 100-103, (1998).

D31.Dilbaz, N., Güz, H., Arıkazan, M. “Erken Başlangıçlı Şizofren Hastalarda Serum Gonadal Seks Hormonları:Kontrollü Bir Çalışma”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 8, 94-99, (1998).

D32.Dilbaz, N., Arıkazan, M., Güz, H. “Kronik Şizofreni Tanısı Almış Hastalarda Sülpirid Tedavisine Bağlı Gelişen Manik Atak:Olgu Sunumu”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 8, 35-37, (1998).

D33.Güz, H. ve Dilbaz, N. “Gebelikte Psikotrop İlaçların Kullanımı” Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 8, 1-7, (1998).

D34.Güz, H., Özen, AR., Dilbaz, N. “ EEG.de Yavaş Dalgaların Şizofren Hastalarda Klinik Önemi”, Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 11, 32-37, (1998).

D35.Güz, H. ve Önder, E. “Alkol Bağımlılığının Farmakolojik Sürdürüm Tedavisi”, 3 P Dergisi, 4,37-43 (1996)

D 36.Arıhan, G. ve Güz, H. “Saldırgan Hastaya Acil Yaklaşım”, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 5, 85-86 (1996).

 

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.Sarp A, Arık AC, Güz H., Şahin AR., Böke Ö., Sarısoy G., Abanoz Z. Panik Bozukluğunda Olası Alt tipler. 45. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 2009

E2.Abanoz ZZ, Güz HÖ, Sarp A, Öztürk A, Arık AC, Şahin AR. Panik bozukluğunda eş tanı ve bozulmuş yeme semptomları. Sy 174, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2008

E3.Terzi M, Kocamanoğlu B, Güz H, Onar M, Şahin AR. Multipl skleroz hastalarında cinsel fonksiyon bozukluğu. Sy 206, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2008

E4.Özcan A, Arık AC, Böke Ö, Sarısoy G, Güz H, Şahin AR. Depresif bozukluklu hastalarda sertralin ve fluvoksaminin cinsel yen etki açısından karşılaştırılması. Sy 234, 44. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2008

E5.Sarısoy G, Böke Ö, Güz H, Şahin A.Panik bozukluğunda agorafobinin klinik özelliklere etkisi.Sy 177, 41. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erzurum, 2005

E6. Bilgici , A., Güz, H., Akdeniz, O. “Kronik bel ağrılı hastalarda psikiyatrik faktörlerin rolü” 19. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, sy 40, Antalya, 2003

E7. B. Taneli, K.Alptekin, M. Bilici, S. Birsöz, E. Eker, B. Cosar, E. Goka, E. Goktepe, H. Guz, O. Karamıstafalıoglu, S. Kultur, B.A. Levent, E. Onder, T. Oral, A. Ozsahin, B. Veznedaroglu, S. Yuksel, N. Yurtseven. “Kronik ve subkronik şizofreninin akut dönem tedavisinde ketiapin ve haloperidolun etkinlik ve güvenlik yönünden karşılaştırılması. 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2003

E8. Güz, H., Bilgici , A., Akdeniz, O. “Fibromyaljili hastalarda depresyon ve anksiyete” sy 449-450, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2003

E9. Doğanay, Z., Güz, H., Sunter, A.T. “Yoğun bakım hasta yakınlarının gereksinimleri, anksiyete ve depresyon düzeyleri” sy 488-492, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2003

E10. Güz, H., Doğanay, Z., Tomaç, A., Çolak, E., Sarısoy, G. “ Konversiyon Bozukluğu neden kadınlarda daha sık görülür?” sy 655-658, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2003

E11. Sunter, A.T., Güz, H., Bektaş, A. “non-ülser dispepsi ile psikiyatrik hastalıklar arasında ilişki var mı?” sy 675-676, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2003

E12. Böke, Ö., Alptekin, A., Bahçe, Z., Şahin, A.R., Arık, A.C., Güz, H. “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde Yatan Hastaların Değerlendirilmesi” sy 678-681, 39. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 2003

E13. Güz, H., Doğanay, Z., Özcan, A.“Acil Servisten İstenen Konsültasyonların Geriye Dönük İncelenmesi”, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, A 67, sy 114, Marmaris, 2002.

E14.Güz, H., Doğanay,Z., Özkan, A., Çolak, E. “An Ususual Suicide Attempt :Intramusculer Thinner Injection” 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, B 27, sy 160, Marmaris, 2002.

E15.Güz, H., Özkan, A., Çolak, E.“ Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Kadın Hastalarda Cinsel İşlev Bozuklukları” 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi, B 60, sy 196, Marmaris, 2002.

E16.Güz, H., Özkan, A., Akpolat, T. “Search For Non-medical Treatment by Hemodialysis Patients With Chronic Renal Failure”, 38. Ulusal Psikiyatri Kongresi,A 28, sy 76, Marmaris, 2002.

E17.Güz, H., Özkan, A., Sarısoy, G., Yanık, F., Yanık, A. “İnfertil Kadınlarda Psikiyatrik Belirtiler” VI Bahar Sempozyumları, PS-21, sy 86, Antalya, 2002.

E18. Dilbaz, N., Güz, H., Ay, M. “ Calgary Şizofreni Tanısı Alan Hastalarda Depresif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği:Geçerlilik ve Güvenirlirliği”, 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, P3-02, sy 130-131, İstanbul, 2001.

E19. Dilbaz, N. ve Güz, H. “Anksiyete Duyarlılığı Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlirliği”, 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi, P3-05, sy 132-133, İstanbul, 2001.

E20.Güz, H., Doğanay, Z., Özkan, A. “Farmakolojik Ajanlarla Yapılan İntihar Girişimlerinin Değerlendirilmesi”, 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, P-151, sy 80, Antalya, 2000.

E21.Doğanay, Z., Güz, H., Güven, H., Altıntop, L. “Antidepresan Suistimalinde Kardiak Etkinin Değerlendirilmesi”, 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, P-031, sy 50, Antalya, 2000

E22.Güz, H. ve Özkan, A. “Şizofrenide Risperidon ve Olanzapinin Karşılaştırılması”, 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, P-034, sy 50, Antalya, 2000.

E23.Güz, H. “Anksiyete Bozukluklu Bir Grup Hastada Cinsiyetin Nörolojik Silik İşaretlere Etkisi”. 35. Ulusal Psikiyatri Kongresi, S09-2, sy 50,Trabzon, 1999.

E24.Dilbaz, N., Özen, AR., Arıkazan, M., Güz, H., Karademir, S. “Venlafaksin.in Major Depresyonda Etkinlik Ve Emniyeti, Ümitsizlik, İntihar Düşüncesi ve Anksiyete Üzerine Etkisi:Bir Açık Çalışma ”, 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi, B07-06, sy 241, İzmir, 1998.

E25.Dilbaz, N., Özen, AR., Ozan, G., Güz, H., Okay, T. “Ağrı Yakınması ile Başvuran Hastalarda Psikiyatrik Morbidite”, 34.Ulusal Psikiyatri Kongresi, C06-10, sy 285, İzmir, 1998.

E26.Güz, H., Özen, AR., Dilbaz, N. “EEG.de Yavaş Dalgaların Şizofren Hastalarda Klinik Önemi:Bir Ön Çalışma”, I.Bahar Sempozyumları,PB 23, sy 62, Antalya, 1997.

E27.Özkan, A., Şahin, A., Özdemir, G., Güz, H. “ İntihar Girişimlerinden Sonra Aile ile Bireyin Turumalrı ve Diğer Özellikleri” 32. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 1996.

E28.Şahin, A., Özkan, A., Özdemir, G., Güz, H. “Psikiyatri Dışı Araştırma Görevlilerinin ve İnternlerin Psikiyatri ile İlgili Tutum ve Davranışları” 31. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 1995.

 

 1. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :

F1.Güz H. Sosyal Kaygı Bozukluğu ve Cinsiyet. Anksiyete Bozuklukları Kaygı ve giddet. Editör. Dilbaz N,sy231-237Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2009

F2.Güz ÖH. Psikotrop Glaçların Yol Açtığı Hareket Bozuklukları ve Tedavi YaklaGımları. Klinik Psikiyatri Ders Kitabı, Editörler Köroğlu E, Güleç C.sy:693-702, Medicographics Matbaası, Ankara, 2007

F3.Dilbaz N, Güz H. “Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Fenomenolojisi”, Anksiyete Bozuklukları, Editörler: Tükel R, Alkın T., sy:185-213, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2006

F4.Dilbaz N, Güz H. “Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Patogenezi”, Anksiyete Bozuklukları, EditörlerTükel R, Alkın T.sy:213-245, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2006

F5.Güz ÖH. Sosyal Anksiyete Bozukluğu ile Kaçıngan KiGilik Bozukluğunun Klinik, Epidemiyolojik ve Biyolojik Özellikler Açısından GliGkileri. Anksiyete Bozukluklarında Son GeliGmeler, Editör Dilbaz N, sy: 37-45, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2006

F6. Sayıl I, Z. Arıkan, N. Ayhan, M. Ay, B. CoGar, S. Candansayar, N.Dilbaz, G. Erdal, U.Ergun, H. Güz, H. Pınar, H.D.Özgüven, A. Sağduyu, T. Soydal, A. UluGahin, “Ankara’da Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sektörizasyon Projesi: Mamak’da Bir Pilot

Uygulama Modeli”, Bireyden Topluma Ruh Sağlığı, editör: I. Sayıl, 97-105, Erler Matbaacılık, Gstanbul, 2004.

 

YÖNETTİĞİ DOKTORA VEYA YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

1.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencilerinde Sosysal Anksiyete Bozukluğu Yaygınlığı, sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi ve komorbid 2.Psikiyatrik Bozukluklar.Akkaya D, 2011

Majör depresif bozuklukta mizaç ve karakter özellikleri ile iGlevsel olmayan tutumlar: Kontrollü bir çalıGma / Cengiz Çelik, 2007

DanıGman: Doç. Dr. Hatice Özyıldız GÜZ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

3.Samsun'da çalıGan pratisyen hekimlerde tükenmiGlik, benlik saygısı ve stresle baGa çıkma yolları / Serap Orhan, 2006

DanıGman: Doç. Dr. Hatice Güz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

 1. Gnfertil ve fertil erkeklerin depresyon, anksiyete, evlilik uyumu, cinsel doyum ve diğer psikiyatrik belirtiler yönünden karGılaGtırılması / Enver Gül, 2003

DanıGman: Yrd. Doç. Dr. Hatice Güz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

 

KATILDIĞI KONGRE VE TOPLANTILARDAKİ SUNUMLAR

1.Sosyal Anksiyete Bozukluğu:Siz Olsaydınız Ne Yapardımız? 2013, Antalya

2.Sosyal Anksiyet Bozukluğunda alt tipler.2013; Antalya

3.DSM 5 'e doğru Sosyal Anksiyete Bozukluğu, 2012, Bursa

4.Tedaviye dirençli sosyal anksiyete bozukluğu:2011,Girne

5.III.DÜNYA GNTGHARI ÖNLEME GÜNÜ SEMPOZYUMU. 2010, ANKARA

KONUgMACI: SAMSUN GLG VE ÇEVRESGNDE GNTGHARI ÖNLEME ÇALIgMALARI.

6.13. BAHAR SEMPOZYUMU. 15-18 NGSAN 2009, ANTALYA

KONUgMACI:

SOSYAL ANKSGYETE BOZUKLUĞUNDA YAgAM KALGTESG VE YETG YGTGMG

7.3. ULUSAL PSGKOFARMAKOLOJG KONGRESG. 12-15 MART 2009, GSTANBUL

KONUgMACI:

TEDAVGYE DGRENÇLG SOSYAL ANKSGYETE BOZUKLUKLARINDA AKILCI YAKLAgIM VE TEDAVG STRATEJGLERG

 1. 44. ULUSAL PSGKGYATRG KONGRESG. 14-16 EKGM 2008, ANTALYA

AKTGVATÖR KONUgMACI:

SOSYAL ANKSGYETE SPEKTRUMU

 1. 5. ULUSAL ANKSGYETE KONGRESG. 5-9 MART 2008, BURSA

KONUgMACI:

SOSYAL ANKSGYETE BOZUKLUĞU VE CGNSGYET

 1. 1.BASAMAKTA ANKSGYETE BOZUKLUKLARI VE DEPRESYON TANI VE TEDAVG OKULU. 2-5 MART, 2008

KONUgMACI:

SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU

 1. 11. GAZG PSGKGYATRG GÜNLERG . 4-8 NGSAN 2007, KIBRIS

AKTGVATÖR TARTIgMACI

 1. 42. ULUSAL PSGKGYATRG KONGRESG , 2-6 KASIM 2006, GSTANBUL

KONUgMACI:

SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU VE ÖZGÜL FOBGDE EPGDEMGYOLOJG

 1. 4.ULUSAL ANKSGYETE KONGRESG, 9-13 MART 2005, TUNUS

KONUgMACI:

SOSYAL FOBG GLE KAÇINGAN KGgGLGK BOZUKLUĞUNUN KLGNGK, EPGDEMGYOLOJG VE BGYOLOJGK ÖZELLGKLER AÇISINDAN GLGgKGLERG

 1. 40. ULUSAL PSGKGYATRG KONGRESG, 28EYLÜL-3 EKGM, KUgADASI

KONUgMACI:

GNTGHAR

 1. 3.ULUSAL ANKSGYETE KONGRESG, 2003, ANTALYA

KONUŞMACI:

SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞUNDA SUBSENDROM KAVRAMI

 

BiLiMSEL ATIFLAR

1)ULUSLAR ARASI KİTAPLARDA YAPILAN ATIFLAR

A.Guz, H., Doganay, Z., Ozkan, A., Colak, E., Tomac, A., Sarısoy, G. “Conversion and somatization disorders: Dissociative symptoms and other characteristics” Journal of Psychosomatic Research. 2004;56(3):287-91

 1. ATIF YAPAN KİTAP: Chromy K, Honzak R. Somatizace a funkcni poruchy.Grada Publishing. 2005

ISBN:80-247-1473-6

B.Guz, H., Aygun, D. “Neurological soft signs in obsessive-compulsive disorder” Neurol India. 2004;52(1):72-5.

2.ATIF YAPAN KİTAP: D’Amato RC, Hartlage LC. Essentials of neuropsychological assesment planning for rehabilitation. Springer publishing Company, 2008

ISBN:0826144713

 1. Guz H., Doganay Z., Ozkan A., Colak E., Tomac A., Sarısoy G. “Conversion Disorder and its Subtypes:A Need For a Reclassification” Nordic Journal of Psychiatry, 2003;57(5):377-81.

3.ATIF YAPAN KİTAP: Guedj-Bourdiau. Urgences Psychiatriques.Elsevier Masson SAS, 2008

ISBN:978-2-294-05476-1

 1. Doganay, Z., Sunter, AT., Guz, H., Ozkan, A, Altıntop, L., Katı, C., Colak, E., Aygun, D., Guven, H. “Climatic and Diurnal Variation in Suicide Attempts: In Emergency Department of the University Hospital” American Journal of Emergency Medicine, 2003;21(4):271-5.

4.ATIF YAPAN KİTAP: Licinio J, Ma-Li Wong. Biology of depression from novel insights to therapeutic strategies. Wiley-VCH, 2005

ISBN:3527307850, 9783527307852

 1. N. Dilbaz, H. Guz, M. Arıkazan, “Comprasion of Serum Gonadal Sex Hormones of Early-onset Schizophrenics with Adult-onset Schizophrenics”, PT 10010 21.CINP Congress.Glasgow, 1998.

5.ATIF YAPAN KİTAP: D’Amato RC, Hartlage LC. Essentials of neuropsychological Assessment.. Treatment Planning for Rehabilitation. Second edition Springer Publishing Company. 2008

ISBN:978-0-8261-4471-3

6.ATIF YAPAN KİTAP: Morfin R.DHEA and the Brain. Taylor&Francis, 2007

ISBN:0203301218

7.ATIF YAPAN KİTAP: Wolowitz OM, Rothschild AJ. Psychoneuroendocrinology The Scientific Basic of Clinical Practice. American Psychiatric Publishing, Inc. 2003

ISBN-13:9780880488570

ULUSLAR ARASI DERGGLERDE YAPILAN ATIFLAR

 1. Guz H, Sunter AT, Bektas A, et al.

The frequency of the psychiatric symptoms in the patients with dyspepsia at a university hospital. GENERAL HOSPITAL PSYCHIATRY 2008; 30(3): 252-256

 

1.ATIF YAPAN YAYINLAR

Schrier AC, de Wit MAS, Rijmen F, et al. Similarity in depressive symptom profile in a population-based study of migrants in the Netherlands SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY 2010;45(10):941-951

B.Guz, H., Doganay, Z., Ozkan, A., Colak, E., Tomac, A., Sarısoy, G. “Conversion and somatization disorders: Dissociative symptoms and other characteristics” Journal of Psychosomatic Research. 2004;56(3):287-91

ATIF YAPAN YAYINLAR

 1. Title: Psychological distress, depression and generalised anxiety in Turkish and Moroccan immigrants in Belgium

Author(s): Levecque K, Lodewyckx I, Bracke PSource: SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY Volume: 44 Issue: 3 Pages: 188-197 Published: MAR 2009

Times Cited: 0

 1. Title: The Prevalence of Conversion Symptoms in Women From a General Turkish Population

Author(s): Sar V, Akyuz G, Dogan O, et al.Source: PSYCHOSOMATICS Volume: 50 Issue: 1 Pages: 50-58 Published: JAN-FEB 2009

Times Cited: 0

 1. Title: Psychiatric symptoms and dissociation in conversion, somatization and dissociative disorders

Author(s): Espirito-Santo H, Pio-Abreu JLSource: AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY Volume: 43 Issue: 3 Pages: 270-276 Published: 2009

Times Cited: 0

 1. Title: Health-related quality of life in patients with conversion disorder with seizures

Author(s): Ozenli Y, Ozisik HI, Tugal O, et al.Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE Volume: 12 Issue: 2 Pages: 105-111 Published: JUN 2008

Times Cited: 0

 1. Title: Prevalence of pseudoneurologic conversion disorder in an urban community in Manisa, Turkey

Author(s): Deveci A, Taskin O, Dinc G, et al.Source: SOCIAL PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC EPIDEMIOLOGY Volume: 42 Issue: 11 Pages: 857-864 Published: NOV 2007

Times Cited: 0

 1. Title: Depression and generalised anxiety in the general population in Belgium: A comparison between native and immigrant groups

Author(s): Levecque K, Lodewyckx I, Vranken JSource: JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS Volume: 97 Issue: 1-3 Pages: 229-239 Published: JAN 2007

Times Cited: 7

 1. Title: Why conversion seizures should be classified as a dissociative disorder

Author(s): Bowman ESSource: PSYCHIATRIC CLINICS OF NORTH AMERICA Volume: 29 Issue: 1 Pages: 185-+ Published: MAR 2006

Times Cited: 4

 1. Title: General medical and psychiatric perspectives on somatoform disorders: separated by an uncommon language

Author(s): Strassnig M, Stowell KR, First MB, et al.Source: CURRENT OPINION IN PSYCHIATRY Volume: 19 Issue: 2 Pages: 194-200 Published: MAR 2006

Times Cited: 8

 1. Title: Dissociation as a predictor of cognitive behavior therapy outcome in patients with obsessive-compulsive disorder

Author(s): Rufer M, Held D, Cremer J, et al.Source: PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS Volume: 75 Issue: 1 Pages: 40-46 Published: 2006

Times Cited: 15

 1. Title: Conversion disorder: four case reports concerning motor disorder symptoms

Author(s): Ikeda K, Osamura N, Hashimoto N, et al.Source: JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE Volume: 10 Issue: 3 Pages: 324-327 Published: MAY 2005

Times Cited: 0

12.Title:Portuguese Validition of the Dissociative Experiences Scale(DES). Author(s): Espirito-Santo H, Pio-Abreu JL. Source JOURNAL OF TRAUMA&DGSSOCGATGON 10;69-82, 2009

 1. Guz, H., Aygun, D. “Neurological soft signs in obsessive-compulsive disorder” Neurol India. 2004;52(1):72-5.
 2. Title: Effects of gender and age on motor exam in typically developing children

Author(s): Larson JCG, Mostofsky SH, Goldberg MC, et al.Source: DEVELOPMENTAL NEUROPSYCHOLOGY Volume: 32 Issue: 1 Pages: 543-562 Published: 2007

Times Cited: 3

 1. Title: Neurological soft signs in patients with obsessive-compulsive disorder (Review article)

Author(s): Mergl R, Hegerl USource: FORTSCHRITTE DER NEUROLOGIE PSYCHIATRIE Volume: 73 Issue: 9 Pages: 504-516 Published: SEP 2005

Times Cited: 0

 1. Title: Can a subgroup of OCD patients with motor abnormalities and poor therapeutic response be identified?

Author(s): Mergl R, Mavrogiorgou P, Juckel G, et al.Source: PSYCHOPHARMACOLOGY Volume: 179 Issue: 4 Pages: 826-837 Published: JUN 2005

Times Cited: 1

 1. Guz, H., Ozkan, A., Sarısoy, G., Yanık, F., Yanık, A. “Psychiatric Symptoms In Turkish Infertile Women’’ Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 2003;24(4):267-71
 2. Traditional practices used by infertile women in Turkey Author(s): Ayaz S, Efe SY Source: INTERNATIONAL NURSING REVIEW Volume: 57 Issue: 3 Pages: 383-387 Published: SEP 2010
 3. Title: Primary infertility and health-related quality of life in Upper Egypt Author(s): Hassanin IMA, Abd-El-Raheem T, Shahin AY Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS Volume: 110 Issue: 2 Pages: 118-121 Published: AUG 2010 Times Cited: 0
 4. Title: Differences in Quality of Life Between Infertile Women and Men in Turkey Author(s): Bolsoy N, Taspinar A, Kavlak O, et al. Source: JOGNN-JOURNAL OF OBSTETRIC GYNECOLOGIC AND NEONATAL NURSING Volume: 39 Issue: 2 Pages: 191-198 Published: MAR-APR 2010 Times Cited: 0
 5. Title: The experience of infertility: a review of recent literature Author(s): Greil AL, Slauson-Blevins K, McQuillan J Source: SOCIOLOGY OF HEALTH & ILLNESS Volume: 32 Issue: 1 Pages: 140-162 Published: JAN 2010 Times Cited: 0
 6. Title: Women with spontaneous 46,XX primary ovarian insufficiency (hypergonadotropic hypogonadism) have lower perceived social support than control women Author(s): Orshan SA, Ventura JL, Covington SN, et al. Source: FERTILITY AND STERILITY Volume: 92 Issue: 2 Pages: 688-693 Published: AUG 2009
 7. Title: The Experiences of Involuntarily Childless Turkish Immigrants in the Netherlands

Author(s): van Rooij FB, van Balen F, Hermanns JMASource: QUALITATIVE HEALTH RESEARCH Volume: 19 Issue: 5 Pages: 621-632 Published: MAY 2009

Times Cited: 0

 1. Title: EFFECT OF DESIRE TO HAVE A BABY ON RISK ACCEPTANCE IN TURKISH INFERTILE WOMEN

Author(s): Akyuz A, Sever N, Gurhan N, et al.Source: PSYCHOLOGICAL REPORTS Volume: 103 Issue: 2 Pages: 577-587 Published: OCT 2008

Times Cited: 0

 1. Title: TWO MAIN INDEPENDENT PREDICTORS OF DEPRESSION AMONG INFERTILE WOMEN: AN ASIAN EXPERIENCE

Author(s): Farzadi L, Ghasemzadeh ASource: TAIWANESE JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY Volume: 47 Issue: 2 Pages: 163-167 Published: JUN 2008

Times Cited: 0

 1. Title: The influence of emotional distress on the outcome of in-vitro fertilization (IVF) and/or intracytoplasmic sperm injection (ICSI) treatment among infertile Turkish women

Author(s): Karlidere T, Bozkurt A, Ozmenler KN, et al.Source: ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES Volume: 45 Issue: 1 Pages: 55-64 Published: 2008

Times Cited: 0

 1. Title: Effects of a psychological intervention on depression in infertile couples

Author(s): Noorbala AA, Ramazanzadeh F, Malekafzali H, et al.Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS Volume: 101 Issue: 3 Pages: 248-252 Published: JUN 2008

Times Cited: 0

 1. Title: State and trait anxiety levels of childless women in Kayseri, Turkey

Author(s): Albayrak E, Gunay OSource: EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE Volume: 12 Issue: 4 Pages: 385-390 Published: DEC 2007

Times Cited: 0

 1. Title: Is there gender difference in infertile couples with no axis one psychiatric disorder in context of emotional symptoms, social support and sexual function?

Author(s): Karlidere T, Bozkurt A, Yetkin S, et al.Source: TURK PSIKIYATRI DERGISI Volume: 18 Issue: 4 Pages: 311-322 Published: WIN 2007

Times Cited: 1

 1. Title: Anxiety of infertile men who undergo genetic testing for assisted reproductive treatment

Author(s): Terzioglu FSource: JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Volume: 28 Issue: 3 Pages: 147-153 Published: 2007

Times Cited: 0

 1. Title: Mood disorders and fertility in women: a critical review of the literature and implications for future research

Author(s): Williams KE, Marsh WK, Rasgon NLSource: HUMAN REPRODUCTION UPDATE Volume: 13 Issue: 6 Pages: 607-616 Published: NOV-DEC 2007

Times Cited: 3

 1. Title: Emotional distress and infertility: Turkish migrant couples compared to Dutch couples and couples in Western Turkey

Author(s): van Rooij FB, van Balen F, Hermanns JMASource: JOURNAL OF PSYCHOSOMATIC OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Volume: 28 Issue: 2 Pages: 87-95 Published: JUN 2007

Times Cited: 1

 1. Title: Migrants and the meaning of parenthood: involuntary childless Turkish migrants in The Netherlands

Author(s): van Rooij FB, van Balen F, Hermanns JMASource: HUMAN REPRODUCTION Volume: 21 Issue: 7 Pages: 1832-1838 Published: JUL 2006

Times Cited: 4

 1. Title: Depression and anxiety levels in infertile Turkish women

Author(s): Gulseren L, Cetinay P, Tokatlioglu B, et al.Source: JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE Volume: 51 Issue: 5 Pages: 421-426 Published: MAY 2006

Times Cited: 7

 1. Title: Public opinion regarding oocyte donation in Turkey: first data from a secular population among the Islamic world

Author(s): Isikoglu M, Senol Y, Berkkanoglu M, et al.Source: HUMAN REPRODUCTION Volume: 21 Issue: 1 Pages: 318-323 Published: JAN 2006

Times Cited: 6

 1. Title: A review of Islamic Middle Eastern migrants: traditional and religious cultural beliefs about procreation in the context of infertility treatment

Author(s): van Rooij FB, van Balen F, Hermanns JMASource: JOURNAL OF REPRODUCTIVE AND INFANT PSYCHOLOGY Volume: 22 Issue: 4 Pages: 321-331 Published: NOV 2004

Times Cited: 6

 1. Title: Infertility caused by PCOS - health-related quality of life among Austrian and Moslem immigrant women in Austria

Author(s): Schmid J, Kirchengast S, Vytiska-Binstorfer E, et al.Source: HUMAN REPRODUCTION Volume: 19 Issue: 10 Pages: 2251-2257 Published: OCT 2004

Times Cited: 18

 1. Title: A survey of relationship between anxiety, deprression and duration of infertility. Author(s): Ramezanzadeh F, Aghssa MM, Abedinia N, Zayeri F, Khanafshar N, Shariat M, Jafarabadi M. BMC Women’s Health 2004;4:9-14
 2. Title: Pretreatment Beck Depression Inventory score is az important predictor for posttreatment score in infertile patients:a before-after study.

Author(s): Khademi A, Alleyassin A, Aghahosseini M, Ramezanzadeh F, Abhari AA. BMC Psychiatry 2005, 5:25

 1. Title:.Subfecundidad e infertilidad en mujeres mexicanas. Author(s): Gonzales A Papeles de Poblacion 50; 277-291, 2006

D.Guz H., Doganay Z., Ozkan A., Colak E., Tomac A., Sarısoy G. “Conversion Disorder and its Subtypes:A Need For a Reclassification” Nordic Journal of Psychiatry, 2003;57(5):377-81.

 1. Title: The Prevalence of Conversion Symptoms in Women From a General Turkish Population

Author(s): Sar V, Akyuz G, Dogan O, et al.Source: PSYCHOSOMATICS Volume: 50 Issue: 1 Pages: 50-58 Published: JAN-FEB 2009

Times Cited: 0

 1. Title: Conceptualization and Treatment of Psychogenic Non-Epileptic Seizures Author(s): Quinn M, Schofield M, Middleton W Source: JOURNAL OF TRAUMA & DISSOCIATION Volume: 9 Issue: 1 Pages: 63-84 Published: 2008 Times Cited: 3

41.Title: Clinical correlates of dissociative tendencies in male soldiers with conversion disorder

Author(s): Evren C, Can S Source: ISRAEL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND RELATED SCIENCES Volume: 44 Issue: 1 Pages: 33-39 Published: 2007

Times Cited: 1

 1. Title: The accuracy of the DSM-IV pain disorder and the ICD-10 persistent somatoform pain disorder in chronic pain patients

Author(s): Nordin H, Eisemann M, Richter JSource: JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY IN MEDICAL SETTINGS Volume: 13 Issue: 3 Pages: 307-314 Published: SEP 2006

Times Cited: 1

E.Doganay, Z., Sunter, AT., Guz, H., Ozkan, A, Altıntop, L., Katı, C., Colak, E., Aygun, D., Guven, H. “Climatic and Diurnal Variation in Suicide Attempts: In Emergency Department of the University Hospital” American Journal of Emergency Medicine, 2003;21(4):271-5.

 1. Title: Seasonal variation of seclusion incidents from violent and suicidal acts in forensic psychiatric patients Author(s): Paavola P, Tiihonen J Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW AND PSYCHIATRY Volume: 33 Issue: 1 Pages: 27-34 Published: JAN-FEB 2010 Times Cited: 0
 2. Title: Seasonal trends in depressive problems among United States children and adolescents: A representative population survey Author(s): Nillni YI, Rohan KJ, Rettew D, et al. Source: PSYCHIATRY RESEARCH Volume: 170 Issue: 2-3 Pages: 224-228 Published: DEC 30 2009 Times Cited: 0
 3. Title: Trends in acute adult poisoning in a ten-year period in Turkey: factors affecting the hazardous outcome Author(s): Satar S, Seydaoglu G, Akpinar A, et al. Source: BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY Volume: 110 Issue: 7 Pages: 404-411 Published: 2009 Times Cited: 0
 4. Title: Relationship among latitude, climate, season and self-reported mood in bipolar disorder Author(s): Bauer M, Glenn T, Grof P, et al. Source: JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS Volume: 116 Issue: 1-2 Pages: 152-157 Published: JUL 2009 Times Cited: 1
 5. Title: Pattern and Trend of Deliberate Self-Harm in Western Nepal

Author(s): Subba SH, Binu VS, Menezes RG, et al.Source: JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES Volume: 54 Issue: 3 Pages: 704-707 Published: MAY 2009

Times Cited: 0

 1. Title: Admission to intensive care for parasuicide by self-poisoning: Variation by time cycles, climate and the lunar cycle

Author(s): Eisenbach C, Ungur AL, Unger J, et al.Source: PSYCHIATRY RESEARCH Volume: 161 Issue: 2 Pages: 177-184 Published: NOV 30 2008

Times Cited: 0

 1. Title: Seasonality of three dimensions of mania: Psychosis, aggression and suicidality

Author(s): Volpe FM, Tavares A, Del Porto JASource: JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS Volume: 108 Issue: 1-2 Pages: 95-100 Published: MAY 2008

Times Cited: 1

 1. Title: Etiological and demographical characteristics of acute adult poisoning in Adana, Turkey

Author(s): Akbaba M, Nazlican E, Demirhindi H, et al.Source: HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY Volume: 26 Issue: 5 Pages: 401-406 Published: MAY 2007

Times Cited: 0

 1. Title: Retrospective evaluation of emergency service patients with poisoning: A 3-year study

Author(s): Baydin A, Yardan T, Aygun D, et al.Source: ADVANCES IN THERAPY Volume: 22 Issue: 6 Pages: 650-658 Published: NOV-DEC 2005

Times Cited: 3

 1. Title: Seasonal patterns of suicides over the period of socio-economic transition in Lithuania

Author(s): Kalediene R, Starkuviene S, Petrauskiene JSource: BMC PUBLIC HEALTH Volume: 6 Article Number: 40 Published: FEB 22 2006

Times Cited: 3

 1. Title: Time patterns of attempted suicide

Author(s): Valtonen H, Suominen K, Partonen T, et al.Source: JOURNAL OF AFFECTIVE DISORDERS Volume: 90 Issue: 2-3 Pages: 201-207 Published: FEB 2006

Times Cited: 6

 1. Title: Frequency and mortality risk factors of acute adult poisoning in Adana, Turkey, 1997-2002

Author(s): Seydaoglu G, Satar S, Alparslan NSource: MOUNT SINAI JOURNAL OF MEDICINE Volume: 72 Issue: 6 Pages: 393-401 Published: NOV 2005

Times Cited: 7

 1. Title: Analysis of acute adult poisoning in a 6-year period and factors affecting the hospital stay

Author(s): Satar S, Seydaoglu GSource: ADVANCES IN THERAPY Volume: 22 Issue: 2 Pages: 137-147 Published: MAR-APR 2005

Times Cited: 3

 1. Title: Australian and New Zealand clinical practice guidelines for the treatment of depression

Author(s): Ellis PM, Hickie I, Smith DAR, et al.Source: AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PSYCHIATRY Volume: 38 Issue: 6 Pages: 389-407 Published: JUN 2004

Times Cited: 32

 

ULUSAL DERGİLERDE YAPILAN ATIFLAR

 1. Güz H, Yaman M, Dilbaz N.“Fiziksel hastalığı olan yaGlı hastalarda depresyon ve diğer psikiyatrik belirtiler” Türkiye‘de Psikiyatri 9(1):44-49 (2007).

1.Varma GS, Oğuzhanoğlu NK, Amuk T, AteGci F. Huzurevindeki YaGlılarda depresyon Sıklığı ve GliGkili Risk Etmenleri. Klinik Psikiyatri 2008, 11:25-32

 1. Bilgici A, Akdeniz O, Güz H, Ulusoy H. “Fibromiyalji Sendromunda Depresyon ve Sosyal Uyumun Rolü” Türk Fiz Tıp Rehab Derg 51(3), 98-102 (2005).
 2. Yılmaz H, Uğurlu H, Sallı A. Fibromyalji Sendromlu Hastalarda Kas Performansı. Romatizma 2007;22:43-7

C.Doganay, Z., Sunter, AT., Guz, H., Ozkan, A, Altıntop, L., Katı, C., Colak, E., Aygun, D., Guven, H. “Climatic and Diurnal Variation in Suicide Attempts: In Emergency Department of the University Hospital” American Journal of Emergency Medicine, 2003;21(4):271-5.

 1. Arıcı A, Demir Ö, Kaplan YC, Tunçok Y. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Glaç ve Zehir DanıGma Merkezine Bildirilen Antidepresan Glaçlarla Zehirlenmeler. Akedemik Acil Tıp Dergisi 7(1); 23-29, 2008

D.Sunter AT, Güz H, Ordulu F, Öz H, PekGen Y.Samsun il merkezinde doğum sonrası depresyon prevalansı ve risk faktörleri. VII. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı.Sy:855-8, 2002

 1. Özdemir S, Marakoğlu K, Çivi S. Konya il merkezinde doğum sonrası depresyon riski ve etkileyen faktörler.TAF Preventive Medicine Bulletein 7(5):391-398, 2008

E.Güz, H., Ay, M., Dilbaz, N. “Bir Grup Dermatolojik Hastalarda Aleksitimi, Depresyon ve Anksiyete, ”, Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 14, 99-103, (2001).

 1. Koçak R. Aleksitimi:Kuramsal çerçevede tedavi yaklaGımları ve ilgili araGtırmalar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 2002, 35;1-2, 183-212

F.Dilbaz, N., Özen, AR., Ozan, G., Güz, H., Okay, T. “Ağrı Yakınması ile Başvuran Hastalarda Psikiyatrik Morbidite”, 34.Ulusal Psikiyatri Kongresi, C06-10, sy 285, Gzmir, 1998.

 1. Hocaoğlu Ç.Mastalji Nedir? Meme Sağlığı Dergisi. 3(2):49-52 ,2007

7.Berk HÖS, Bahadır G.Kronik Ağrı YaGantısı ve Ağrı Gnançları. Ağrı 19(4):5-15, 2007

8.Yazıcı K, Yazıcı A, Biçer A, Tot g, gahin G, Buturak V.Kronik Ağrı Hastalarında Anksiyete ve Depresyonun YaGam Kalitesine Etkisi. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 13:72-77,2003

 1. Topçuoğlu V, KuGcu NK, Gımzal A, Bez Y, Fıstıkçı N, Çakır T, Güllüoğlu B. Mastalji Hastalarında Aleksitimi, Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri:Kontrollü bir çalıGma. Yeni sempozyum Dergisi. 41(4):178-181, 2003

10.Doksat M:BaGağrıları ve psikiyatri. Gstanbul Üniversitesi CerrahpaGa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp eğitimi etkinlikleri Gstanbul, 79-107, 1998