DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİDUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİPsikiyatrinin tüm alanlarında olduğu gibi BAB'ta da etkin tedavi arayışları sürmektedir. Bu grup ilaçların etkinliğinden sözederken yalnızca kesitsel iyileşme ve atakların önlenmesi değil, -bazı belirtilerin subsendromal düzeyde olsa remisyon döneminde de sürme riskine karşın- sosyal yaşamı ne kadar etkilediği de düşünülmektedir. ANTİDEPRESANLARANTİDEPRESANLARAntidepresan ilaçların uygun kullanımı hastaların en az % 60-70'inde klinik düzelme sağlar. Etkinin tam başlangıcı birkaç haftalık süreyi gerektirir. Antidepresanlar genellikle benzer etkinliğe sahipken güvenlik ve yan etki profilleri bakımından farklılık gösterirler. Yan etkilerin çoğunluğu değişik nörotransmitter sistemler üzerindeki etkilerine bağlıdır. PSİKİYATRİK İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARPSİKİYATRİK İLAÇ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALARPsikiyatrik ilaçların günümüzde kullanımını hızla artmaktadır. Hemen hemen herkes yaşamın bir döneminde bu tür ilaçları kullanmış olabilir. Ancak rastgele bir ağrı kesici gibi kullanılması yarar değil zarar sağlamaktadır.